An toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Tiêu chuẩn Việt Nam “Công nghệ thông tin - các kỹ thuật an toàn - yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ”.

Ký hiệu: TCVN 11930:2017

Năm ban hành: 2017

Cơ quan biên soạn: Cục An toàn Thông tin.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. Yêu cầu an toàn cơ bản quy định trong tiêu chuẩn này tập trung vào các yêu cầu đảm bản an toàn hệ thống thông tin. Các yêu cầu khác về an toàn thông tin, không liên quan trực tiếp đến bảo đảm an toàn hệ thống thông tin (ví dụ: bảo vệ thông tin cá nhân, bảo vệ trẻ em trên mạng…) không thuộc phạm vi của Tiêu chuẩn này.

Các yêu cầu của từng cấp độ được chia làm hai nhóm: yêu cầu quản lý và yêu cầu kỹ thuật.

Yêu cầu quản lý đưa ra các yêu cầu về mặt quản lý nhằm quản lý việc xây dựng, quản lý vận hành và gỡ bỏ hệ thống thông tin bảo đảm an toàn. Các yêu cầu quản lý được chia thành các nhóm yêu cầu: thiết lập chính sách an toàn thông tin; tổ chức đảm bảo an toàn thông tin; bảo đảm nguồn nhân lực; quản lý thiết kế, xây dựng hệ thống; quản lý vận hành hệ thống.

Yêu cầu kỹ thuật đưa ra các yêu cầu về mặt kỹ thuật để bảo đảm việc thiết kế, xây dựng và thiết lập hệ thống thông tin bảo đảm an toàn. Các yêu cầu kỹ thuật được chia thành các nhóm yêu cầu: bảo đảm an toàn mạng; bảo đảm an toàn máy chủ; bảo đảm an toàn ứng dụng; bảo đảm an toàn dữ liệu.

Toàn văn TCVN 11930:2017

https://tcvn.info/data/2017/12/303609_tcvn11930-2017.pdf?fbclid=IwAR0TRFkB9nNjIr_rWbeyhXOC6TRjsEbd4v0-C6qvZu_jrV71RWqtuvkwwlU

Theo tcvn.info

An toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn