Bài tập Mạch điện 1

Giá:
21,000 đ

Tác giả: Phạm Thị Cư (Chủ biên)
Trương Trọng Tuấn Mỹ - Lê Minh Cường
Năm xuất bản: 2018
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ chín
ISBN: 978-604-73-6095-6

Số lượng

Cùng với tài liệu MẠCH ĐIỆN I, II, Bộ môn Cơ sở Kỹ thuật điện đã soạn thảo hai tập Bài tập Mạch điện I, II. Các bài tập được soạn theo nội dung các chương lý thuyết.

MỤC LỤC

Phần A Các đề bài tập
Phần B Đáp số, hướng dẫn, bài giải mẫu
Phần C Hướng dẫn sử dụng spice
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn