Biệt hoá tế bào gốc trung mô thành tế bào gan

Giải pháp hữu ích về “Quy trình biệt hoá tế bào gốc trung mô thành tế bào gan”.

Tác giả: Phạm Văn Phúc, Trương Hải Nhung, Nguyễn Hải Nam

Số bằng: 2-0002293

Ngày công bố: 27/4/2020

Chủ bằng: Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Giải pháp hữu ích đề cập đến quy trình biệt hoá tế bào gốc trung mô thành tế bào gan, trong đó quy trình này bao gồm các bước a) chuẩn bị dịch chiết tế bào gan; b) chuẩn bị tế bào gốc trung mô; và c) biệt hoá tế bào gốc trung mô thành tế bào gan. Quy trình theo giải pháp hữu ích khác biệt ở chỗ quá trình tạo dịch chiết tế bào gan được thực hiện trong môi trường PBS bổ sung chất ức chế protease và việc phá vỡ mô gan được thực hiện bằng nitơ lỏng trong 30 giây và tan đông nhanh ở 37 độ C, đồng nhất mẫu bằng siêu âm 10 giây nghỉ 20 giây để thu dịch chiết tế bào gan dùng để cảm ứng biệt hoá tế bào gốc trung mô, và tế bào gốc trung mô được nuôi cấy biệt hoá trên nền fibronectin với môi trường DMEM/F12 bổ sung 10% FBS, 1X chất kháng sinh/kháng nấm và từ 30-60 µg/ml dịch chiết tế bào gan.

Ghi tài liệu tham khảo theo chuẩn IEEE từ phần mềm Mendelay:

[1] P.V. Phúc, T. H. Nhung, N. H. Nam, “Quy trình biệt hoá tế bào gốc trung mô thành tế bào gan”, Giải pháp hữu ích Việt Nam số 2-0002293, 27/4/2020.

Đọc toàn văn:

http://www.noip.gov.vn/documents/20182/878326/2293.pdf/72a6b973-c35a-4e6c-b32d-b620eda90bdd

Theo “IP VIET NAM”

Biệt hoá tế bào gốc trung mô thành tế bào gan

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn