Bộ đồng xử lý Intel Xeon Phi

Bài báo “Các tiếp cận song song của giải thuật di truyền trên kiến trúc MIC của bộ đồng xử lý Intel Xeon Phi”.

Tác giả: Nguyễn Quang Hùng, Trần Ngọc Anh Tú, Thoại Nam.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kĩ thuật và Công nghệ, đăng ngày 31/12/2019.

Ngày nay, giải thuật di truyền được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành như tin sinh học, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, tài chính... Giải thuật di truyền được áp dụng nhằm tạo ra lời giải chất lượng cao cho các bài toán tối ưu phức tạp trong các ngành trên. Đã có nhiều nghiên cứu dựa trên kiến trúc phần cứng mới được đề nghị với mục đích tăng tốc độ thực thi giải thuật di truyền càng nhanh càng tốt. Một số nghiên cứu đề xuất các giải thuật di truyền song song trên các hệ thống có bộ xử lý đa nhân (multicore CPU) và/hoặc có các bộ xử lý đồ họa (Graphics Processing Unit - GPU).

Tuy nhiên, rất ít giải pháp đề xuất giải thuật di truyền có thể được chạy trên các hệ thống có sử dụng các bộ đồng xử lý (co-processor) mới Intel Xeon Phi (Intel Xeon Phi có kiến trúc Many Intergrated Core (MIC)). Vì lý do đó, chúng tôi đề xuất và phát triển giải pháp hiện thực giải thuật di truyền trên kiến trúc MIC của Intel Xeon Phi. Nghiên cứu này sẽ trình bày các tiếp cận song song giải thuật di truyền trên một và nhiều bộ đồng xử lý Intel Xeon Phi theo các phương pháp gồm: (i) mô hình lập trình Intel Xeon Phi dạng Offload và Native; và (ii) mô hình kết hợp MPI và OpenMP.

Giải thuật di truyền đề xuất để tìm lịch tối ưu cho bài toán lập lịch của các máy ảo lên các máy vật lý với mục tiêu tối ưu năng lượng tiêu thụ. Các kết quả đánh giá bằng mô phỏng cho thấy tính khả thi của việc hiện thực giải thuật di truyền trên một hoặc phân bố trên nhiều Intel Xeon Phi. Giải thuật di truyền trên một hay phân bố trên nhiều Intel Xeon Phi luôn cho kết quả về thời gian thực thi giải thuật nhanh hơn thực thi giải thuật tuần tự và khả năng tìm ra lời giải tốt hơn nếu sử dụng nhiều Intel Xeon Phi hơn. Kết quả nghiên cứu này có thể được áp dụng cho các meta-heuristic khác như tìm kiếm TABU, Ant Colony Optimization.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE

[1] “Các tiếp cận song song của giải thuật di truyền trên kiến trúc MIC của bộ đồng xử lý Intel Xeon Phi”. http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/612/875 (truy cập tháng 5 18, 2020).

Đọc toàn văn:

http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/612/875

Bộ đồng xử lý Intel Xeon Phi

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn