Bộ sưu tập số

BỘ SƯU TẬP
(Bạn đọc truy cập qua mạng Intranet để xem fulltext)

 Tạp chí. Chuyên ngành Điện tử viễn thông 
Bộ sưu tập số Tạp chí Chuyên ngành Điện tử viễn thông: Tập hợp những Tạp chí thuộc chuyên ngành Điện tử viễn thông.
 Tạp chí. Chuyên ngành Công nghệ hóa học 
Bộ sưu tập số Tạp chí Chuyên ngành Công nghệ hóa học: Tập hợp những Tạp chí thuộc chuyên ngành Công nghệ hóa học.
 Tạp chí. Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm 
Bộ sưu tập số Tạp chí Chuyên ngành Công nghệ thực phẩm: Tập hợp những Tạp chí thuộc chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
 Luận án Tiến sĩ. Chuyên ngành Địa chất - Dầu khí 
Bộ sưu tập số LATS Chuyên ngành Địa chất - Dầu khí: Tập hợp những luận án thuộc chuyên ngành Địa chất- Dầu khí
 Ebooks Địa chất môi trường 
Bộ sưu tập số Ebooks chuyên ngành Địa chất môi trường: Gồm những Ebooks chuyên ngành phục vụ cho bạn đọc ngành Địa chất Môi trường
 Chuyên đề Khí nhà kính 
Bộ sưu tập số chuyên đề Khí nhà kính bao gồm các bài tạp chí khoa học nghiên cứu về đề tài Khí nhà kính

Bộ sưu tập số

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn