Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm

Luận văn Thạc sĩ “Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng kết hợp với thuật toán di truyền”.

Tác giả: Huỳnh Văn Phương

Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp

Năm bảo vệ: 2019

- Lĩnh vực theo dõi và chẩn đoán kết cấu (SHM - Structural Health Monitoring): những vấn đề có thể xảy ra trong quá trình sử dụng công trình, kết cấu tấm và một số dạng hư hỏng thường gặp, hình ảnh thực tế công tác giám sát tình trạng kết cấu, năng lượng biến dạng (modal strain energy - MSE), thuật toán di truyền (genetic algorithm - GA).

- Nghiên cứu liên quan đến bài toán chẩn đoán hư hỏng dựa trên đặc trưng năng lượng biến dạng, đến thuật toán di truyền và việc áp dụng thuật toán di truyền vào trong bài toán kỹ thuật.

- Cơ sở lý thuyết của phân tích dao động tự do, năng lượng biến dạng, chẩn đoán vị trí hư hỏng kết cấu, ngưỡng hư hỏng, hệ số tương quan, chẩn đoán mức độ hư hỏng sử dụng thuật toán di truyền.

- Phát triển bài toán cho việc chẩn đoán mức độ hư hỏng của kết cấu tấm, cụ thể: khảo sát ảnh hưởng của các chỉ tiêu chẩn đoán hư hỏng, ảnh hưởng của vị trí hư hỏng, ngưỡng hư hỏng và các hàm mục tiêu khi áp dụng thuật toán di truyền.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE từ phần mềm Mendeley:

[1] H. V. Phương, “Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm sử dụng phương pháp năng lượng biến dạng kết hợp với thuật toán di truyền”, Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2019.

Xem chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=25&ID=30370

Chẩn đoán hư hỏng trong kết cấu tấm

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn