Chất lượng phân bón

Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng phân bón.

Ký hiệu: QCVN 01-189:2019/BNNPTNT

Năm ban hành: 2019

Cơ quan soạn thảo: Ban soạn thảo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về chất lượng phân bón Cục Bảo vệ Thực vật.

Chỉ tiêu chất lượng chính của phân bón là chỉ tiêu chất lượng phân bón có vai trò quyết định tính chất, công dụng của phân bón được quy định tại Quy chuẩn này và sử dụng để phân loại phân bón.

Chỉ tiêu chất lượng bổ sung của phân bón là chỉ tiêu chất lượng phân bón có ảnh hưởng đến tính chất, công dụng của phân bón nhưng không thuộc chỉ tiêu chất lượng chính, được quy định tại Quy chuẩn này và không được sử dụng để phân loại phân bón. Chỉ tiêu chất lượng bổ sung bao gồm chỉ tiêu chất lượng bổ sung phải đăng ký trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam và chỉ tiêu chất lượng bổ sung được đăng ký trong Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam.

Quy chuẩn này quy định về phân loại, chỉ tiêu chất lượng, yếu tố hạn chế, phương pháp thử và yêu cầu quản lý đối với phân bón trong quá trình sản xuất, buôn bán và nhập khẩu phân bón. Quy chuẩn này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hoạt động liên quan đến lĩnh vực phân bón tại Việt Nam.

Toàn văn QCVN 01-189:2019/BNNPTNT

https://www.ppd.gov.vn/FileUpload/Documents/QL%20phan%20bon/19.11.27_TT09_2019-BNNPTNT-Quy%20chuan%20KTQG%20ve%20chat%20luong%20PB.pdf

Theo ppd.gov.vn

Chất lượng phân bón

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn