Chuẩn bị vật liệu in nhuộm

Sách “Kỹ thuật chuẩn bị vật liệu in nhuộm”.

Tác giả: Đào Duy Thái.

Năm xuất bản: 2018.

Hoá dệt là một hoạt động chế biến quan trọng trong ngành dệt. Không có hoá dệt thì sản phẩm ngành dệt làm ra không thể hài lòng người tiêu dùng. Tạo màu là công nghệ chính của hoá dệt, là cốt lõi của xí nghiệp in - nhuộm. Để nhuộm và in hoa hoàn chỉnh thì không thể thiếu giai đoạn chuẩn bị vật liệu. Các hoạt động chế biến trước tạo màu hoàn tất được gọi chung là công nghệ “tiền xử lý”. Công đoạn này chiếm vai trò rất quan trọng trong chuỗi các gia công chế biến tại xưởng in nhuộm.

Chuẩn bị vật liệu nhuộm (tiền xử lý) được hiểu là tập hợp các bước công nghệ, các hoạt động nhằm tạo ra tính đồng nhất của vật liệu để tạo thuận lợi cho quá trình nhuộm hoàn tất ngay sau đó. Những yêu cầu đồng nhất của vật liệu thường là: (i) Độ sạch tạp chất; (ii) Độ đều thấm ngấm; (iii) Độ đều về cấu trúc, cảm quan bề mặt và đồng nhất kích thước. Các công đoạn trong giai đoạn chuẩn bị hoá dệt hầu hết là gia công ướt. Các bước tiếp theo như nhuộm, in và hoàn tất chịu ảnh hưởng lớn bởi vải được chuẩn bị như thế nào. Chuẩn bị không đúng cách thường là nguyên nhân của các vấn đề gặp phải trong nhuộm và hoàn tất. Kỹ thuật chế biến ướt luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị vật liệu.

Có nhiều loại vải khác nhau và nhiều dạng máy khác nhau được sử dụng trong tiền xử lý. Không có phương pháp tổng hợp tốt nhất cho mọi bước chế biến này. Tuy nhiên, phải thường xuyên thực hiện cài đặt và hiệu chỉnh thông số thiết bị và công nghệ nhằm mục tiêu thu được kết quả đồng nhất hoặc tương đương. Để đạt được yêu cầu này, dường như có vô hạn các hoán vị của các công đoạn với sự điều chỉnh thông số công nghệ. Sự hiểu biết cơ bản những gì xảy ra ở mỗi bước và làm thế nào để kiểm soát các thông số hoá học và vật lý trở nên tối quan trọng.

Sách trình bày các nội dung:

- Vật liệu nhuộm, làm sạch vải.

- Ổn định cấu trúc vải, xử lý nâng cao.

- Kỹ thuật chuẩn bị vật liệu nhuộm, hoá chất và chất trợ.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] Đ. D. Thái, Kỹ thuật chuẩn bị vật liệu in nhuộm. TP.Hồ Chí Minh: Nxb Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, 2018.

Chuẩn bị vật liệu in nhuộm

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn