Chủng Helicobacter pylori DN18 và dòng tế bào AGS

Bài báo “Khảo sát tác động của chủng Helicobacter pylori DN18 phân lập tại Việt Nam lên sự hoạt hóa con đường NF-κB và H2AX trên dòng tế bào AGS”.

Tác giả: Phạm Thị Hồng Đào, Hồ Thị Mỹ Trang, Nguyễn Thụy Vy.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Tự nhiên.

Nhiễm Helicobacter pylori (H. pylori) là một trong những yếu tố chính gây tăng nguy cơ phát triển ung thư dạ dày (UTDD). Cơ chế phân tử hình thành UTDD gây ra bởi H. pylori vẫn chưa được hiểu một cách rõ ràng. Những nghiên cứu gần đây cho thấy sự nhiễm H. pylori thúc đẩy quá trình ung thư thông qua kích thích quá trình viêm và gây mất ổn định bộ gene tế bào biểu mô dạ dày.

Bên cạnh đó, tác động của H. pylori lên tế bào chủ liên quan đến các độc tố của vi khuẩn và các độc tố này có sự đa dạng giữa các vùng địa lý và dân tộc. Vì vậy, nghiên cứu này hướng tới khảo sát tác động của chủng H. pylori DN18 phân lập từ bệnh nhân Việt Nam lên sự hoạt động của nhân tố phiên mã NF-κB, một tác nhân điều hòa then chốt của quá trình viêm và sự biểu hiện của các gene đích của nó. Hơn nữa, tác động mất ổn định bộ gene cũng được nghiên cứu thông qua sự tích lũy các đứt gãy mạch đôi DNA (DSB), sử dụng chỉ thị là sự phosphoryl hóa protein histone H2AX (γH2AX).

Kết quả cho thấy chủng DN18 cảm ứng gây viêm trong tế bào biểu mô dạ dày AGS, thông qua gia tăng hoạt động NF-κB và biểu hiện ở mức phiên mã các chất trung gian gây viêm như IL-8, COX-2. Nhiễm chủng DN18 cũng làm tăng sự phosphoryl hóa γH2AX trong tế bào AGS. Như vậy, nghiên cứu của chúng tôi bước đầu cho thấy khả năng gây viêm và gây tổn thương DNA tế bào chủ của vi khuẩn H. pylori phân lập từ bệnh nhân Việt Nam.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Khảo sát tác động của chủng Helicobacter pylori DN18 phân lập tại Việt Nam lên sự hoạt hóa con đường NF-κB và H2AX trên dòng tế bào AGS”. http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/898/1179 (truy cập ngày 20/7/2020).

Đọc toàn văn:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/898/1179

Chủng Helicobacter pylori DN18 và dòng tế bào AGS

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn