Chuyển trạng thái từ thức sang ngủ

Bài báo “Phát hiện thời điểm chuyển trạng thái từ thức sang ngủ ở người trưởng thành”.

Tác giả: Lê Quốc Khải, Đinh Thị Ngọc Ánh, Trần Hoàng Bảo, Huỳnh Quang Linh.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, tập 20, số K3-2017.

Giấc ngủ là rất quan trọng cho sức khỏe của con người. Phân tích bản ghi đa ký giấc ngủ - Polysomnography (PSG) giúp ta thu được những thông tin có giá trị để đánh giá chất lượng giấc ngủ. Nghiên cứu xây dựng một chương trình tự động phát hiện sự chuyển trạng thái từ thức sang ngủ ở người trưởng thành. Việc phát hiện chính xác thời điểm giấc ngủ bắt đầu lần đầu tiên rất quan trọng để có thể đánh giá cấu trúc vi thể của giấc ngủ. Phương pháp đề xuất là phân tích bản ghi đa ký giấc ngủ của 30 tình nguyện viên,  sử dụng các thông tin của 1 kênh điện não kết hợp với điện mắt và điện cơ theo đúng chuẩn American Academy of Sleep Medicine (AASM) mới nhất.

Thuật toán tập trung phân tích tự động chính xác theo từng giây cho mỗi epoch. Kết quả thu được theo 2 cấp độ: nhận  biết và thống kê các epoch xảy ra sự chuyển  trạng thái và thời điểm chính xác xảy ra sự dịch chuyển này. Với độ chính  xác  hơn  85%  cho thấy mức độ khả thi để đưa ra những cảnh báo kịp thời ngay khi có sự chuyển trạng thái. Cách tiếp cận này mở ra những hướng ứng dụng để phát triển các hệ thống cảnh báo theo thời gian thực: trạng thái ngủ gật, buồn ngủ khi lái xe, khi làm việc, khảo sát sự đáp ứng  của  não bộ với  các  kích  thích  bên ngoài nhằm giảm khoảng thời gian sleep latency.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE từ phần mềm Mendeley dạng Webpage:

[1] “Phát hiện thời điểm chuyển trạng thái từ thức sang ngủ ở người trưởng thành”http://stdj.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdj/article/download/1080/1451/ (truy cập tháng 5 05, 2020).

Đọc toàn văn

http://stdj.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdj/article/download/1080/1451/.

Chuyển trạng thái từ thức sang ngủ

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn