Công nghệ 3S

Sách “Công nghệ 3S - 3S Technology”

Tác giả: Nguyễn Trường Xuân

Năm xuất bản: 2014.

Trong những năm qua, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ vũ trụ, công nghệ thông tin và các công nghệ kỹ thuật khác. Công nghệ định vị toàn cầu (Global Possition System - GPS), Công nghệ viễn thám (Remote Sensing - GIS), Công nghệ hệ thông tin địa lý (Geographycal Information System - GIS) đã và đang được nghiên cứu ứng dụng vào hầu hết các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, các ngành kinh tế quốc dân và các hoạt động xã hội.

Đặc biệt các công nghệ này được kết hợp ứng dụng rất có hiệu quả trong lĩnh vực điều tra, khảo sát, quy hoạch, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường. Việc kết hợp ứng dụng ba công nghệ tiên tiến được các nhà chuyên môn đưa ra thuật ngữ “Công nghệ 3S”.

Cho đến nay, công nghệ 3S đã và đang được ứng dụng rộng rãi trong nghiên cứu khoa học, trong kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, khai thác hợp lý tài nguyên thiên nhiên, quản lý và bảo vệ môi trường… Để nâng cao tính ưu việt của công nghệ, hầu hết các ứng dụng đều có sự kết hợp giữa các công nghệ hoặc tích hợp tư liệu kết quả thu nhận được từ các công nghệ thành phần.

Sách trình bày các nội dung:

- Công nghệ định vị toàn cầu: hệ thống Glonass và Galileo, phương pháp đo cạnh GPS, nguyên lý định vị GPS, các nguồn sai số ảnh hưởng đến kết quả đo GPS.

- Công nghệ viễn thám: đặc tính phản xạ phổ đối tượng, đặc tính cơ bản của ảnh số, tăng cường chất lượng ảnh, nắn chỉnh hình học ảnh, phân loại thông tin trên ảnh.

- Công nghệ hệ thông tin địa lý: các thành phần, cơ sở dữ liệu, mô hình số độ cao, siêu dữ liệu - metadata, thu thập và cập nhật dữ liệu, bảo toàn và bảo mật thông tin.

- Một số ứng dụng của công nghệ 3S:

+ Dẫn đường, định vị và tìm kiếm.

+ Thành lập bản đồ địa hình và bản đồ chuyên đề.

+ Ứng dụng trong địa chất, trong nghiên cứu môi trường và thiên tai, trong phân tích không gian.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] N. T. Xuân, Công nghệ 3S - 3S Technology. Hà Nội: Nxb Khoa học và Kỹ thuật, 2014.

Công nghệ 3S

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn