Công tác chế bản

1. Quy định, quy trình và biểu mẫu 

- Quy định về công tác giáo trình  

- Quy trình 

- Biểu mẫu: 

BM101/ED-26-11 (Phiếu đăng ký biên soạn và in giáo trình);

BM102/ED-26-11 (Quyết định V/v thành lập hội đồng thẩm định giáo trình);

BM103/ED-26-11 (Biên bản họp hội đồng thẩm định giáo trình);

BM104/ED-26-11 (Quyết định V/v cho phép sử dụng giáo trình học tập);

BM105/ED-26-11 (Phiếu nhập kho);

BM106/ED-26-11 (Hóa đơn kiêm phiếu xuất hàng).

2. Tư vấn xuất bản  

- Đăng ký biên soạn

- Đăng ký xuất bản

- Đăng ký in

Công tác chế bản

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn