Đặc tính khí động lực học

Bài báo “Nghiên cứu đặc tính khí động lực học của rotor đôi”.

Tác giả: Đặng Trung Duẩn, Vũ Ngọc Ánh.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kỹ thuật và Công nghệ, tập 1, số 3, 2018.

Bài báo này thảo luận về lý thuyết kết hợp giữa lý thuyết động lượng (Momentum theory) và phương pháp phần tử cánh (Blade Element theory) cho rotor đôi. Phương pháp này cho ra được các kết quả đầy đủ về phân bố tỉ số dòng vào, phân bố góc tấn dọc theo bán kính rotor cũng như các kết quả về hệ số lực đẩy, hệ số công suất cũng như hiệu suất hoạt động của rotor đôi một cách đầy đủ. Tỷ số dòng vào cho tầng rotor trên được áp dụng như đối với rotor đơn, trong khi tỷ số dòng vào cho tầng rotor dưới được chia thành hai vùng: chịu và không chịu ảnh hưởng bởi dòng từ rotor trên.

Các kết quả được dẫn dắt với giả thuyết dòng từ tầng rotor trên phát triển hoàn toàn và vùng co thắt cực đại xuất hiện trước khi vào tầng rotor dưới. Hàm hao hụt Prandtl cũng được hiệu chỉnh cho vùng chuyển giao trên tầng rotor dưới giữa vùng chịu và không chịu ảnh hưởng bởi tầng rotor trên. Kết quả hiệu chỉnh và tính toán cho các hệ số lực đẩy, công suất, tỷ số dòng vào và hiệu suất của rotor đuôi cho thấy sự phù hợp kết quả thực nghiệm.

Từ những kết quả của phương pháp kết hợp phương pháp động lượng và phần tử cánh (Blade Element Momentum Theory - BEMT), một giải thuật tối ưu hiệu suất rotor đôi sẽ được trình bày. Giải thuật tối ưu này áp dụng cho rotor xoắn tuyến tính để tìm ra phân bố góc xoắn mang lại hiệu suất cao nhất cho rotor đôi.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Nghiên cứu đặc tính khí động lực học của rotor đôi”. http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/594/839 (truy cập tháng 5 22, 2020).

Đọc toàn văn:

http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/594/839

Đặc tính khí động lực học

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn