Dầm liên hợp thép - bê tông

Luận văn Thạc sĩ “Chẩn đoán hư hỏng cho dầm liên hợp thép - bê tông sử dụng các đặc trưng dao động”.

Tác giả: Vũ Văn Dũng.

Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp.

Năm bảo vệ: 2020.

- Phương pháp: dựa trên sự thay đổi của tần số dao động, của dạng dao động, dựa trên năng lượng biến dạng.

- Mô hình dầm liên hợp thép - bê tông bằng Ansys, rời rạc hoá kết cấu, bản bê tông, thép hình I và neo chống cắt, thép dọc và cốt đai.

- Các bài toán khảo sát, mô phỏng dầm liên hợp thép - bê tông chưa hư hỏng bằng phần mềm Ansys, tần số và dạng dao động, kết quả các bài toán.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] V. V. Dũng, “Chẩn đoán hư hỏng cho dầm liên hợp thép - bê tông sử dụng các đặc trưng dao động”, Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa (ĐHQG-HCM), TP.Hồ Chí Minh, 2020.

Xem chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=3&ID=30645

Dầm liên hợp thép - bê tông

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn