Đánh giá dấu chân nước của người dân

Bài báo “Nghiên cứu đánh giá dấu chân nước của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh”.

Tác giả: Trương Cảnh Thanh, Nguyễn Thị Thùy Trang, Lê Hoàng Anh.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học Tự nhiên.

Nghiên cứu được thực hiện nhằm đánh giá dấu chân nước của người dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua điều tra 4 quận huyện đại diện cho nội, ngoại và vùng ven của thành phố. Bằng cách khảo sát tiêu thụ nước của người dân ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh (1643 phiếu khảo sát hộ dân để thu thập số liệu về tiêu thụ các sản phẩm từ nông nghiệp, công nghiệp và tiêu thụ nước cho các hoạt động sinh hoạt hàng ngày, nghiên cứu xác định dấu chân nước xanh lục, dấu chân nước xanh lam và dấu chân nước xám trong các sản phẩm tiêu thụ của cá nhân. Từ đó dấu chân nước của từng cá nhân được tính toán và đánh giá.

Kết quả cho thấy dấu chân nước cá nhân trung bình tại quận 3 là 1556m3/năm/người (77,15% nông nghiệp; 15,59% công nghiệp; 7,26% sinh hoạt), quận 10 là 1587m3/năm/người (77,58% nông nghiệp; 15,17% công nghiệp; 7,25% sinh hoạt), huyện Nhà Bè là 1681m3/năm/người (80,48% nông nghiệp; 12,97% công nghiệp; 6,55% sinh hoạt) và huyện Bình Chánh là 1744m3/năm/người (81,57% nông nghiệp; 11,88% công nghiệp; 6,55% sinh hoạt).

Trong các thành phần dấu chân nước cá nhân thì dấu chân nước trong tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chiếm phần lớn và quyết định dấu chân nước của cá nhân. Phần lớn dấu chân nước cá nhân ở khu vực nông thôn cao hơn so với ở khu vực đô thị. Số lượng, hình thức tiêu dùng của mỗi cá nhân và thói quen ăn uống, sinh hoạt hàng ngày của từng đối tượng, giới tính ảnh hưởng dấu chân nước cá nhân. Nhận thức và hành vi tiêu thụ nước của mỗi cá nhân cũng có vai trò đáng kể đến tổng dấu chân nước của cá nhân.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Nghiên cứu đánh giá dấu chân nước của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh”.

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/1001/1299 (truy cập ngày 9/1/2021).

Đọc toàn văn:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/1001/1299

Đánh giá dấu chân nước của người dân

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  12
 • Hôm nay:
  1410
 • Tuần này:
  7318
 • Tuần trước:
  19012
 • Tháng trước:
  24337
 • Tất cả:
  751003

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn