Điện xoay chiều ba pha

Sách “Điều khiển vector truyền động điện xoay chiều ba pha”.

Tác giả: Nguyễn Phùng Quang

Năm xuất bản: 2016

Đối với động cơ một chiều ta biết rằng: có thể điều khiển độc lập hai thành phần dòng tạo từ thông (dòng mạch điện kích thích) và dòng tạo mô-men quay (dòng mạch điện phần ứng). Do hai mạch điện động cơ một chiều hoàn toàn cách ly, ta thu được các thuật toán điều chỉnh đơn giản và đòi hỏi ở vi xử lý một lượng thời gian tính không lớn. Đây chính là nguyên nhân đưa động cơ một chiều đi vượt trước trong những năm đầu ứng dụng điều khiển số trong các hệ thống điều khiển truyền động, đặc biệt là các hệ có chất lượng cao.

Ngược lại, do hệ thống cuộn dây và nguồn cấp điện ba pha, động cơ xoay chiều ba pha có cấu trúc phức tạp và đã gây khó khăn đáng kể cho việc mô tả toán học đặc điểm cách ly kể trên. Vì vậy, mục đích của phương pháp tựa theo từ thông rotor (T4R) chính là: tạo ra một công cụ cho phép tách các thành phần dòng tạo từ thông và dòng tạo mômen quay từ dòng điện xoay chiều ba pha chẩy trong cuộn dây stator của động cơ. Hệ truyền động điều khiển theo kiểu T4R chính là hệ hoạt động dựa trên nguyên tắc điều khiển cách ly các thành phần dòng kể trên nhờ mạch vòng điều chỉnh dòng stator (là mạch vòng trong cùng của toàn hệ). Phương thức điều khiển kiểu T4R thuộc lớp các phương pháp điều khiển vector đối với máy điện.

Sách trình bày các nội dung:

- Khái quát cấu trúc của hệ truyền động điện xoay chiều ba pha điều khiển tựa theo từ thông rotor, điều khiển nghịch lưu hai mức nguồn áp theo phương pháp điều chế vector không gian, mô hình động cơ phục vụ thiết kế các bộ điều khiển và bộ quan sát.

- Các vấn đề đo giá trị thực và tựa theo từ thông rotor, áp đặt nhanh mômen quay trên cơ sở điều khiển dòng stator, sơ đồ thay thế và các phương pháp thu thập tham số hệ thống.

- Thích nghi trực tuyến hằng số thời gian rotor của động cơ không đồng bộ, điều khiển tối ưu trạng thái của hệ thống truyền động điện không đồng bộ, điều khiển phi tuyến hệ truyền động điện xoay chiều ba pha tựa theo từ thông rotor.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] N. P. Quang, Điều khiển vector truyền động điện xoay chiều ba pha. Hà Nội: Nxb Bách Khoa Hà Nội, 2016.

Điện xoay chiều ba pha

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn