Dự báo phụ tải điện

Bài báo “Ứng dụng phân tích thống kê để đánh giá độ tin cậy của nguồn dữ liệu đầu vào nhằm nâng cao chất lượng dự báo phụ tải điện ngắn hạn trên lưới điện TP.HCM”.

Tác giả: Lê Duy Phúc, Bùi Minh Dương, Phạm Anh Duy, Nguyễn Thanh Hoan, Bành Đức Hoài, Nguyễn Minh Tùng, Nguyễn Minh Khôi, Đoàn Ngọc Minh, Nguyễn Việt Dũng.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kĩ thuật và Công nghệ, đăng ngày 31/12/2019.

Công tác dự báo phụ tải điện ngắn hạn đóng vai trò quan trọng trong việc vận hành hệ thống điện, đặc biệt là trên lưới điện Tp.HCM – Thành phố có sản lượng điện thương phẩm cũng như nhu cầu cung ứng điện cao nhất cả nước trong những năm qua. Qua khảo sát, phụ tải điện thuộc khu vực Tp.HCM thường xuyên xuất hiện những thay đổi đột biến và tạo nên những nhiễu động khi quan sát bộ cơ sở dữ liệu quá khứ. Theo đó, việc đánh giá độ tin cậy của bộ dữ liệu này sẽ rất cần thiết trong giai đoạn xử lý dữ liệu (còn gọi là khâu lọc dữ liệu) trước khi đưa vào các mô hình dự báo phụ tải điện để xuất kết quả dự báo.

Nghiên cứu này trình bày một phương pháp lọc dữ liệu có xem xét đến độ tin cậy của nguồn dữ liệu bằng cách phân tích trên nhiều mức độ tin cậy khác nhau và có thực hiện đối chiếu, so sánh kết quả với các phương pháp lọc dữ liệu trước đây (chẳng hạn như các phương pháp lọc Kalman, DBSCAN, Wavelet Transform và SSA). Nguồn dữ liệu sử dụng trong nghiên cứu này được thu thập từ hơn 50 trạm trung gian thuộc lưới điện Tp.HCM và được đưa vào mô hình dự báo mạng nơ-ron ANN (Artificial Neural Network) và mô hình dự báo ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) để chứng minh hiệu quả của phương pháp lọc dữ liệu đề xuất.

Các kết quả mô phỏng xuất ra từ mô hình dự báo ANN và ARIMA cho thấy sự hiệu quả của phương pháp đề xuất, cụ thể, độ tin cậy dữ liệu của lưới điện Tp. Hồ Chí Minh ở mức 95% thì kết quả dự báo phụ tải tốt hơn so với khi không có áp dụng phương pháp lọc và khi sử dụng những phương pháp lọc khác.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Ứng dụng phân tích thống kê để đánh giá độ tin cậy của nguồn dữ liệu đầu vào nhằm nâng cao chất lượng dự báo phụ tải điện ngắn hạn trên lưới điện TP.HCM. http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/614/869 (truy cập tháng 5 22, 2020).

Đọc toàn văn:

http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/614/869

Dự báo phụ tải điện

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn