Đường cứu nạn ô tô

Tiêu chuẩn Việt Nam “Đường cứu nạn ô tô - yêu cầu và thiết kế”.

Ký hiệu: TCVN 8810:2011

Năm ban hành: 2011

Cơ quan biên soạn: Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Đường cứu nạn là đoạn đường được thiết kế và thi công trên đường đèo dốc nhằm làm giảm tốc độ và đảm bảo cho những xe mất kiểm soát dừng lại khi xuống dóc. Trong trường hợp này, xe mất kiểm soát có thể rời khỏi đường chính vào đường cứu nạn, dừng lại để sửa chữa.

Đường cứu nạn gồm hai đoạn: đoạn đường dẫn và đệm giảm tốc. Đoạn đường dẫn là đoạn đường nối từ đường chính vào đệm giảm tốc. Đệm giảm tốc là đoạn đường có lớp mặt cấu tạo bằng vật liệu rời rạc (sỏi, cuội, cát, đá dăm…) để tăng sức cản lăn nhằm làm giảm tốc độ của xe mất kiểm soát, đảm bảo cho xe dừng lại. Đệm giảm tốc được bố trí nối tiếp sau đoạn đường dẫn và là đoạn tiêu năng chính của đường cứu nạn. Có hai loại đường cứu nạn: đường cứu nạn sử dụng ụ cát và đường cứu nạn sử dụng đệm giảm tốc.

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu về thiết kế xây dựng mới, cải tạo và nâng cấp đường cứu nạn ô tô; không áp dụng cho đường cứu nạn ô tô trên đường cao tốc, đường đô thị, đường công nghiệp, đường lâm nghiệp. Trong trường hợp đặc biệt có thể áp dụng các chỉ tiêu kỹ thuật của tiêu chuẩn khác nhưng phải qua phân tích kinh tế - kỹ thuật.

Toàn văn TCVN 8810:2011

http://cucqlxd.gov.vn/media/documents/tcvn_8810_2011_duong_cuu_nan_o_to_yeu_cau_thiet_ke.pdf

Theo cucqlxd.gov.vn

Đường cứu nạn ô tô

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn