Giao diện người - máy

Sách “Giao diện người - máy”.

Tác giả: Đặng Văn Đức, Nguyễn Thị Phương Trà.

Năm xuất bản: 2009.

Tương tác người - máy (Human - Computer Interaction, HCI) là lĩnh vực nghiên cứu về tương tác giữa con người, máy tính và nhiệm vụ. HCI liên quan đến việc hiểu sự tương tác của con người và hệ thống trên cơ sở máy tính để thực hiện nhiệm vụ và hiểu biết về việc thiết kế các hệ thống tương tác.

Giao diện người sử dụng là một phần của máy tính và của hệ thống phần mềm mà con người có thể nhìn, nghe, sờ, nói với nó. Nói cách khác, bằng các giao diện người - máy mà con người có thể hiểu và điều khiển nó. Nhiều nhà nghiên cứu cho rằng mã trình dành cho giao diện người sử dụng chiếm khoảng 50% tổng số mã trình của toàn bộ hệ thống. Giao diện người sử dụng là phần quan trọng nhất của hệ thống, do vậy, nó phải được thiết kế tốt. Mục tiêu của thiết kế tốt thật đơn giản, đó là nó cho con người khả năng làm việc dễ dàng, hiệu quả và thoải mái với máy tính.

Thiết kế giao diện tốt cho một hệ thống thông tin không phải là việc làm dễ dàng. Người sử dụng luôn đòi hỏi hệ thống thông tin phải làm được những gì mà họ mong đợi. Nếu chỉ với các kinh nghiệm về phân tích thiết kế hệ thống và với kinh nghiệm về kỹ thuật lập trình thì vẫn chưa có thể đạt tới mục đích mong muốn đối với việc xây dựng một hệ thống thông tin.

Sách trình bày các nội dung:

- Tính sử dụng được của hệ thống tương tác, lỗi thiết kế, tính sử dụng được, mô hình sự chấp nhận được của hệ thống, kỹ nghệ hệ thống.

- Phân tích và thiết kế hướng người sử dụng, giao diện phần mềm, mô hình quá trình phát triển phần mềm, vòng đời kỹ nghệ giao diện người sử dụng, kiến trúc phần mềm giao diện.

- Khả năng của con người: hệ thống nhận thức, mô hình xử lý thông tin, các bộ nhớ, các bộ xử lý, cảm nhận, sự nhận thức, sự chú ý, xử lý vận động.

- Nguyên lý thiết kế, hướng dẫn của Nielsen, quy tắc vàng của Schneiderman, xây dựng prototype.

- Thiết kế đồ hoạ và tương tác: sự đơn giản, tương phản và trực quan, khoảng trắng, thiết kế biểu tượng, thiết kế tương tác.

- Đánh giá heuristic, người sử dụng kiểm thử, phương pháp duyệt nhiệm vụ, công cụ thiết kế GUI, xây dựng giao diện người sử dụng bằng MS Visual C#.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] Đ. V. Đức, N. T. P. Trà. Giao diện người - máy. Hà Nội: Nxb Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2009.

Giao diện người - máy

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn