Giờ mở cửa

 Thư viện cơ sở 1 ( nhà A2 - 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10)

Thứ 2 đến thứ 7
Sáng:  Từ 7h30 - 11h30
Chiều: Từ 13h00 -17h00


 Phục vụ ngoài giờ (Thứ 2 đến thứ 7)
Từ 11h30 – 13h00: Phòng đọc trệt & Phòng Quốc văn
Từ 17h00 – 20h30: Phòng đọc trệt & Phòng Quốc văn


 Chủ nhật (mở cửa phục vụ tại Phòng đọc trệt)
Sáng:  Từ 7h30 - 11h30
Về thời điểm mở cửa phục vụ ngoài giờ và ngày thứ 7, chủ nhật - Thư viện sẽ có thông báo cụ thể trên website & dán thông báo tại thư viện

 
 Thư viện cơ sở 2 (nhà H1 - Dĩ An, Bình Dương)

 Từ thứ 2 đến thứ 6
Sáng:   Từ 7h30 -11h30
Chiều:  Từ 13h00 – 17h00

Phòng tự học mở cửa 24/7 (từ thứ 2 đến chủ nhật)

Giờ mở cửa

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn