Hệ khung thép phẳng

Luận văn Thạc sĩ “Phân tích động phi tuyến hệ khung thép phẳng bằng phương pháp đồng xoay”.

Tác giả: Lê Hoàng Phúc

Chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp.

Năm bảo vệ: 2019.

- Phần tử dầm - cột đồng xoay phẳng, mô hình phần tử nội suy tương thuộc IIE, ma trận khối lượng.

- Véc-tơ lực quán tính, phương trình động phi tuyến.

- Chiều dài cung, thuật toán Newmark-β, tĩnh phi tuyến / động phi tuyến hệ khung phẳng.

- Phát triển chương trình phân tích bằng ngôn ngữ lập trình MATLAB và kiểm chứng độ chính xác của kết quả phân tích bằng chương trình đề xuất với kết quả phân tích ABAQUS và các nghiên cứu trước.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] N. T. A. Nguyên, “Phân tích động phi tuyến hệ khung thép phẳng bằng phương pháp đồng xoay”, Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Xây dựng Công trình Dân dụng và Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2019.

Xem chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=53&ID=30476

Hệ khung thép phẳng

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn