Hệ thống cỡ số kích thước cơ thể người nam

Bài báo “Xây dựng hệ thống cỡ số kích thước cơ thể người nam Miền Nam Việt Nam từ 18 đến 25 tuổi”.

Tác giả: Nguyễn Thị Mộng Hiền, Võ Tường Quân, Bùi Mai Hương, Trịnh Thị Kim Huệ, Nguyễn Minh Dương.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Kỹ thuật và Công nghệ, tập 1, số 2, 2018.

Bài báo này trình bày kết quả phân loại vóc dáng và xây dựng bảng hệ thống cỡ số kích thước cơ thể người nam Miền Nam Việt Nam. Nghiên cứu được thực hiện khảo sát số đo trên 542 người nam trong độ tuổi 18 đến 25, sống tại khu vực phía Nam.

Nghiên cứu có hai kết quả, kết quả thứ nhất đã chia ra được bốn nhóm vóc dáng cơ thể từ mẫu đo sau khi phân tích thành phần chính, phân tích cụm theo nhân tố, phân tích biệt số và kiểm định ANOVA trên phần mềm SPSS. Hình ảnh bốn nhóm vóc dáng này sẽ được mô phỏng qua các avatar của phần mềm V. Stitcher tạo thành dữ liệu avatar phục vụ cho việc phân tích vóc dáng cơ thể.

Kết quả thứ hai là bảng hệ thống cỡ số kích thước cơ thể gồm 24 size với năm vóc khác nhau. Phương pháp phân dạng vóc dáng và xây dựng bảng hệ thống cỡ số trong nghiên cứu này mang tính khoa học và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất cũng như làm tiền đề để hỗ trợ các nội dung của nghiên cứu đặc điểm vóc dáng ảnh hưởng đến thiết kế rập trang phục nam.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Xây dựng hệ thống cỡ số kích thước cơ thể người nam Miền Nam Việt Nam từ 18 đến 25 tuổi”. http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/561/830 (truy cập tháng 5 22, 2020).

Đọc toàn văn:

http://stdjet.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjet/article/view/561/830

Hệ thống cỡ số kích thước cơ thể người nam

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn