Hệ thống điện truyền tải và phân phối

Giá:
113,000 đ

Tác giả: Hồ Văn Hiến
Năm xuất bản: 2015
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ năm
ISBN: 978-604-73-3730-9

Số lượng

Quyển sách này mong muốn cung cấp cho người đọc các kiến thức cần thiết về hệ thống điện trong chế độ xác lập và có được kết quả tốt trong học tập và nghiên cứu.

MỤC LỤC

Lời nói đầu 
Chương 1 Cấu trúc cơ bản của  hệ thống điện
Chương 2 Thông số đường dây và cáp
Chương 3 Mô hình đường dây tải điện  và khảo sát vận hành
Chương 4 Biểu diễn các phần tử  của mạng điện
Chương 5 Phân bố công suất  trong hệ thống điện
Chương 6 Áp dụng matlab vào  hộp công cụ hệ thống điện 
Chương 7 Tính toán mạng phân phối
Chương 8 Tính toán kinh tế hệ thống điện
Chương 9 Giảm tổn thất điện năng  trong hệ thống điện
Chương 10 Điều chỉnh điện áp  trong hệ thống điện
Chương 11 Cân bằng công suất tác dụng và phản kháng trong hệ thống điện 
Chương 12 Vận hành kinh tế máy phát 
Chương 13 Xác định nhu cầu điện 
Chương 14 Truyền tải điện một chiều cao áp 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn