Hệ thống sản xuất nước mắm

Giải pháp hữu ích về “Hệ thống sản xuất nước mắm”.

Tác giả: Dương Thị Ngân, Trần Thị Thuý Anh.

Số bằng: 2-0002423.

Ngày công bố: 25/9/2020.

Chủ bằng: Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh.

Giải pháp hữu ích đề cập đến hệ thống sản xuất nước mắm, trong đó bao gồm các bộ phận: bộ thu nhiệt từ năng lượng mặt trời (1), bể ổn nhiệt (2) và bể chượp (3); trong đó, bộ thu nhiệt từ năng lượng mặt trời (1) có các đường ống dẫn (2.4) và ống dẫn (2.5) được nối với bể ổn nhiệt (2), trong đó ống dẫn (2.4) dẫn chất lỏng dẫn nhiệt vào bộ thu năng lượng mặt trời (1), ống dẫn (2.5) dẫn chất lỏng dẫn nhiệt ra khỏi bộ thu năng lượng mặt trời (1) và đi vào bể ổn nhiệt (2); bể ổn nhiệt (2) có cấu tạo dạng hộp chứa chứa chất lỏng dẫn nhiệt được hấp thụ từ bộ thu nhiệt từ năng lượng mặt trời (1), bên trong bể ổn nhiệt (2) có đường ống dẫn nước mắm (3.1) chạy dưới bề mặt chất lỏng dẫn nhiệt và có hai đầu được nối trực tiếp với bể chượp (3), một đầu được nối với phần thân của bể chượp (3) để dẫn nước mắm trong bể chượp (3) đi vào bể ổn nhiệt (2), đầu còn lại dẫn nước mắm trở lại vào bên trong bể chượp (3); máy bơm (B) được gắn với ống dẫn nước mắm (3.1) tại vị trí đầu ra của ống dẫn nước mắm (3.1) ra khỏi bể chượp (3) và đi vào bể ổn nhiệt (2).

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] D. T. Ngân, T. T. T. Anh, “Hệ thống sản xuất nước mắm”, Giải pháp hữu ích số 2-0002423, 25/9/2020.

Đọc toàn văn:

http://www.noip.gov.vn/documents/20182/984737/2423.pdf/2d878927-a8b3-4281-bf25-6b81ac06ae60

Hệ thống sản xuất nước mắm

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn