Hệ thống thông tin

Sách “Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin”.

Tác giả: Ngô Minh Vương, Nguyễn Thị Thanh Sang, Nguyễn Thành Sơn, Dương Thị Thuỳ Vân.

Năm xuất bản: 2018.

Máy tính, thiết bị thông minh và công nghệ thông tin đã trở thành một phần không thể tách rời trong cuộc sống chúng ta. Ngày nay, không ai có thể tưởng tượng ra nổi một cuộc sống không có máy tính cũng như thiết bị thông minh. Chúng ta đang được sử dụng trong mọi lĩnh vực nên việc tìm hiểu và xây dựng các hệ thống trên máy tính và thiết bị thông minh một cách hiệu quả là cần thiết.

Một hệ thống có thể được định nghĩa là một tập hợp các thủ tục được thiết lập hoặc xây dựng nhằm thực hiện một hoạt động cụ thể để giải quyết vấn đề. Đó là một tập hợp các yếu tố tương quan tạo thành một cấu trúc hoàn chỉnh để thực hiện một nhiệm vụ cụ thể. Phân tích và thiết kế hệ thống là phương pháp áp dụng trong lĩnh vực công nghệ thông tin nhằm phát triển một hệ thống mới hoặc để nâng cao một hệ thống đã có để giải quyết một vấn đề được yêu cầu. Phương pháp này gồm toàn bộ các quá trình phân tích một hệ thống, xác định các vấn đề, xác định các đặc tả hệ thống, đưa ra giải pháp khả thi tốt nhất cho một vấn đề đề xuất và duy trì hệ thống cùng với sự phát triển trong tương lai. Phân tích và thiết kế hệ thống chủ yếu liên quan đến các hoạt động phát triển phần mềm và làm tốt việc này là yếu tố quyết định để một hệ thống có thể thành công.

Sách trình bày các nội dung:

- Tổng quan về phân tích và thiết kế hệ thống thông tin: khái niệm cơ bản, phương pháp và chu trình phát triển, quản lý dự án.

- Khảo sát và hoạch định hệ thống thông tin: xác định và lựa chọn dự án, khởi tạo và lập kế hoạch dự án phát triển hệ thống, đánh giá tính khả thi của dự án, xây dựng và xét lại kế hoạch dự án cơ sở.

- Phân tích hệ thống: xác định yêu cầu, mô hình hoá các tiến trình xử lý, mô hình hoá dữ liệu mức ý niệm.

- Thiết kế hệ thống: giao diện người dùng và cơ sở dữ liệu.

- Phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng, ngôn ngữ mô hình hoá thống nhất.

- Phụ lục quy trình phân tích và thiết kế hệ thống thông tin.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE từ phần mềm Mendeley:

[1] N. M. Vương, N. T. T. Sang, N. T. Sơn, và D. T. T. Vân, Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. TP.Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, 2018.

Hệ thống thông tin

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn