Họ gene mã hóa protein vận chuyển kim loại ở cây họ đậu

Bài báo “Các họ gene mã hóa protein vận chuyển kim loại ở cây họ đậu (fabaceae): III. Các gene mã hóa zinc-iron permease (ZIP)”.

Tác giả: Cao Phi Bằng

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ - Khoa học Tự nhiên, đăng ngày 31/3/2020.

Ở thực vật, sắt (Fe2+) và kẽm (Zn2+) được vận chuyển nhờ các protein thuộc họ Zinc-Iron permease (ZIP: ZRT/ IRT-like Protein). Trong nghiên cứu này, các họ gene ZIP đã được xác định trong hệ gene của năm loài họ Đậu (Fabaceae). Ở mỗi loài, các ZIP thuộc về một họ đa gene bao gồm Đậu tương (Glycine max) (28 gene), Cỏ ba lá thập tự (Medicago truncatula) (16 gene), đậu gà (Cicer arietinum) (7gene), đậu triều (Cajanus cajan) (12 gene) và đậu dại (Lotus japonicus) (15 gene). Các gene ZIP của cây họ đậu đều chứa từ 1 tới 12 intron. Các protein ZIP có chứa các motif giàu histidine bảo tồn đặc trưng. Đa phần các protein này có mang tám vùng xoắn xuyên màng và khu trú ở các màng sinh học.

Phân tích cây phả hệ cho thấy các ZIP của cây họ Đậu được chia thành bốn nhóm lớn, với nhiều phân nhóm, trong đó chỉ có nhóm I có các đại diện của cả năm loài nghiên cứu. Có hiện tượng bùng phát gene ở nhóm I trong khi có hiện tượng mất gene ở một số nhóm khác. Các hiện tượng nhân gene ZIP sau quá trình biệt hóa loài trong họ Đậu là nguyên nhân chính dẫn tới hiện tượng bùng phát gene ở nhóm I. Kết quả phân tích sự biểu hiện gene cho thấy chỉ loài đậu dại có toàn bộ hệ gene ZIP biểu hiện ở tất cả các mô nghiên cứu.

Mức độ biểu hiện của các gene trong họ ZIP không giống nhau ở các loại mô của cùng một loài cây nghiên cứu. Ngoài ra, một số gene ZIP có biểu hiện ưu thế ở một số mô khác nhau ở năm loài đậu được nghiên cứu.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Các họ gene mã hóa protein vận chuyển kim loại ở cây họ đậu (fabaceae): III. Các gene mã hóa zinc-iron permease (ZIP)”. http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/690/1153 (truy cập tháng 5 22, 2020).

Đọc toàn văn:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/690/1153

Họ gene mã hóa protein vận chuyển kim loại ở cây họ đậu

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn