Hoạch định tồn kho và lựa chọn nhà cung ứng xơ bông

Luận văn Thạc sĩ “Hoạch định tồn kho và lựa chọn nhà cung ứng xơ bông cho nhà máy sợi”.

Tác giả: Nguyễn Mông Mơ

Chuyên ngành: Kỹ thuật Công nghiệp

Năm bảo vệ: 2019

- Mô hình chuỗi cung ứng, quản lý tồn kho, công cụ hỗ trợ ra quyết định.

- Giới thiệu về công ty Dệt may - Đầu tư - Thương mại Thành Công, nhà máy xợi, quy trình mua xơ bông và các vấn đề liên quan, những vấn đề chịu ảnh hưởng bởi quy trình mua xơ bông của công ty.

- Hoạch định tồn kho và lựa chọn nhà cung cấp xơ bông: mục tiêu lựa chọn nhà cung cấp, xây dựng bộ tiêu chí để lựa chọn nhà cung cấp xơ bông, đánh giá xếp hạng nhà cung cấp xơ bông của xưởng sản xuất sợi công ty Thành Công.

- Hoạch định tồn kho sử dụng mô hình xác suất và tồn kho an toàn.

- Kết luận về khả năng ứng dụng các công cụ hỗ trợ ra quyết định trong việc lựa chọn nhà cung cấp xơ bông cho nhà máy sợi, về hiệu quả của việc tái hoạch định tồn kho, mở rộng mô hình khảo sát đối với các xưởng sản xuất sợi khác.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE từ phần mềm Mendeley:

[1] N. M. Mơ, “Hoạch định tồn kho và lựa chọn nhà cung ứng xơ bông cho nhà máy sợi”, Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2019.

Xem chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=27&ID=30319

Hoạch định tồn kho và lựa chọn nhà cung ứng xơ bông

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn