Hoàn thiện dự án nhà cao tầng tại Việt Nam

Luận văn Thạc sĩ “Đánh giá các nguyên nhân ảnh hưởng quy trình phối hợp các bên, trong giai đoạn hoàn thiện của dự án nhà cao tầng - Trường hợp tại Việt Nam”.

Tác giả: Võ Minh Nhật.

Chuyên ngành: Quản lý Xây dựng.

Năm bảo vệ: 2019.

- Các nguyên nhân gây ảnh hưởng đến sự phối hợp của các đơn vị tham gia dự án nhà cao tầng giai đoạn hoàn thiện.

- Đánh giá mức độ ảnh hưởng và xếp hạng các nguyên nhân ảnh hưởng/

- Xác định mối tương quan giữa các nhóm nguyên nhân này với nhau và mức độ tác động đến sự phối hợp của từng nhân tố.

- Đề xuất quy trình phối hợp nhằm tăng cường hiệu quả trong công tác phối hợp, giảm thiểu các nguyên nhân gây ảnh hưởng sự phối hợp trong giai đoạn hoàn thiện dự án nhà cao tầng.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE từ phần mềm Mendeley:

[1] V. M. Nhật, “Đánh giá các nguyên nhân ảnh hưởng quy trình phối hợp các bên, trong giai đoạn hoàn thiện của dự án nhà cao tầng - Trường hợp tại Việt Nam”, Luận văn Thạc sĩ Quản lý Xây dựng, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2019.

Xem chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=23&ID=30084

Hoàn thiện dự án nhà cao tầng tại Việt Nam

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn