Hướng dẫn đồ án môn học Động cơ đốt trong

Giá:
25,000 đ

Tác giả: Văn Thị Bông
Vy Hữu Thành - Nguyễn Đình Hùng
Năm xuất bản: 2007

Số lượng

MỤC LỤC

Lời nói đầu 
Chương 1 Tính toán nhiệt động cơ đốt trong
Chương 2 Dựng đặc tính ngoài của động cơ
Chương 3 Tính toán động học cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền
Chương 4 Tính toán động lực học cơ cấu trục khuỷu - thanh truyền
Chương 5 Tính toán nghiệm bền các chi tiết chính của động cơ đốt trong
Chương 6 Hướng dẫn chương trình tính toán nhiệt trong động cơ đốt trong
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn