Hướng dẫn thiết kế tốt nghiệp Thiết kế phần điện Thiết kế chống sét cho nhà máy nhiệt điện

Giá:
44,000 đ

Tác giả: Dương Vũ Văn
Trần Hoàng Lĩnh - Lê Thanh Thỏa
Năm xuất bản: 2015
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ hai
ISBN: 978-604-73-3542-8

Số lượng

Trong tài liệu này, chúng tôi có sử dụng chương trình Chống sét viết bằng phần mềm Matlab để tính toán bảo vệ chống sét đánh trực tiếp dùng kim thu sét, tính toán thiết kế nối đất, tính chỉ tiêu chống sét cho đường dây và tính sóng truyền vào trạm do Lê Thanh Thỏa thực hiện.

MỤC LỤC

Lời nói đầu 
Phần 1 Thiết kế phần điện nhà máy nhiệt điện 
Chương 1 Đồ thị phụ tải 
Chương 2 Sơ đồ cấu trúc nhà máy điện 
Chương 3 Chọn máy biến áp điện lực 
Chương 4 Tính toán ngắn mạch 
Chương 5 Tính toán tổn thất điện năng trong máy biến áp 
Chương 6 Chọn các khí cụ điện chính 
Chương 7 Sơ đồ nối điện 
Chương 8 Tính toán kinh tế - kỹ thuật quyết định phương án thiết kế 
Chương 9 Chọn khí cụ điện và các phần dẫn điện 
Chương 10 Tự dùng trong nhà máy điện 
Phần 2 Thiết kế chống sét nhà máy nhiệt điện 
Chương 11 Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp 
Chương 12 Thiết kế hệ thống nối đất 
Chương 13 Chỉ tiêu chống sét cho đường dây 
Chương 14 Bảo vệ quá điện áp do sóng truyền vào trạm 
Phần phụ lục
Tài liệu tham khảo
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn