Khoa Khoa học Ứng dụng

Cơ lý thuyết
Mô phỏng trong vật lý
Giáo trình Giải tích 1
Giáo trình Giải tích 2
Phép biến đổi laplace
Dao động kỹ thuật
Đại số tuyến tính
Cơ ứng dụng
Cơ kỹ thuật II
Cơ học phá hủy
Quy hoạch thực nghiệm
Quy hoạch tuyến tính
Thống kê trong công nghiệp

Khoa Khoa học Ứng dụng

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn