Khoa Kỹ thuật Hóa học

Công nghệ gen
Công nghệ lạnh thùy sản
Kỹ thuật xenlulô và giấy
Lý thuyết truyền vận
Thuốc nhuộm trong dệt may
Hóa keo

Khoa Kỹ thuật Hóa học

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn