Khoa Kỹ thuật Hóa học

Hóa học chất rắn
Giáo trình Hóa học xanh
Công nghệ nhuộm
Công nghệ tế bào
Công nghệ enzym

Khoa Kỹ thuật Hóa học

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn