Khoa Kỹ thuật Xây ựng

Thi công bê tông cốt thép
Thi công đất và nền móng
Thép chịu thời tiết
Thực hành Gis
Thủy lực
Toán bản đồ
Trắc địa công trình
Trắc địa ảnh cơ sở
Bài tập Máy xây dựng
Bài tập Kinh tế xây dựng
Bản đồ học chuyên đề
Cơ học kết cấu

Khoa Kỹ thuật Xây ựng

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn