Khoa Quản lý Công nghiệp

Phương pháp định lượng
Cải tiến chất lượng
Kế toán đại cương
Kế toán quản trị
Kế hoạch kinh doanh
Kỹ thuật hệ thống
Kinh tế kỹ thuật
Lean six sigma
Vận trù mờ
Vận trù xác định
Vận trù ngẫu nhiên
Mô phỏng kinh doanh
Máy tính trong kinh doanh
Quản lý sản xuất
Quản lý chất lượng
Quản lý logistics
Sản xuất tinh gọn
Quản lý chất lượng

Khoa Quản lý Công nghiệp

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn