Kiểm soát chất lượng bằng phương pháp thống kê

Giá:
25,000 đ

Tác giả: Nguyễn Như Phong
Năm xuất bản: 2016
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ hai
ISBN: 978-604-73-3992-1

Số lượng

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỐNG KÊ được biên soạn cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp nói riêng và sinh viên các chuyên ngành khác có quan tâm đến chất lượng nói chung. Cuốn sách được viết với mục tiêu trang bị các kiến thức cơ bản cũng như nâng cao về kiểm soát chất lượng sử dụng các phương pháp thống kê. 

MỤC LỤC

Chương 1  Chất lượng - những khái niệm cơ bản
Chương 2  Kiểm soát chất lượng
Chương 3  Lấy mẫu kiểm định thuộc tính
Chương 4  Lấy mẫu kiểm định biến số
Chương 5  Kiểm soát quá trình bằng thống kê
Chương 6  Phân tích năng lực quá trình
Chương 7  Kiểm đồ biến số
Chương 8  Kiểm đồ thuộc tính
Chương 9  Một số kỹ thuật kiểm soát quá trình
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn