Kinh tế kỹ thuật

Giá:
24,000 đ

Tác giả: Nguyễn Như Phong
Năm xuất bản: 2011
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ nhất

Số lượng

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp là một ngành kỹ thuật giống những ngành kỹ thuật khác như Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử, Kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật cơ khí, … đào tạo kỹ sư có kiến thức và kỹ năng để để thiết kế, vận hành, cải tiến hiệu quả hệ thống sản xuất dịch vụ, là hệ thống tích hợp con người, thiết bị, vật liệu, thông tin, năng lượng. 

MỤC LỤC

Chương 1  Các khái niệm cơ bản
Chương 2  Giá trị thời gian của tiền tệ
Chương 3  Phân tích tương đương
Chương 4  Cơ sở so sánh phương án
Chương 5  Phân tích phương án
Chương 6  Phân tích thay thế 
Chương 7  Phân tích cân bằng và phân tích tối ưu 
Chương 8  Phân tích sau thuế 
Chương 9  Ước lượng 
Chương 10  Ra quyết định
Chương 11  Kinh tế kỹ thuật mờ  
Phụ lục A  Thống kê trong kỹ thuật công nghiệp  
Phụ lục B  Lý thuyết tập mờ  
Phụ lục C  Lý thuyết khả năng 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn