Kỹ thuật điều độ trong sản xuất và dịch vụ

Giá:
19,000 đ

Tác giả: Hồ Thanh Phong
Năm xuất bản: 2006
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ nhất

Số lượng

Hệ thống Công nghiệp nói chung bao gồm các hệ thống sản xuất và dịch vụ được hợp thành bởi những phần tử với những chức năng riêng biệt và có những mối quan hệ, ràng buộc chặt chẽ, phức tạp với nhau. Kỹ thuật Điều độ sẽ giúp chúng ta phối hợp các hoạt động riêng lẽ của các phần tử lại với nhau để đạt được những mục tiêu của hệ thống. 

MỤC LỤC

Chương 1  Giới thiệu về điều độ sản xuất
Chương 2  Các đặc điểm của mô hình điều độ sản xuất
Chương 3  Bài toán điều độ tổng quát
Chương 4  Điều độ dự án
Chương 5  Điều độ job shop
Chương 6  Điều độ flow shop
Chương 7  Điều độ cho hệ thống flow shop linh hoạt
Chương 8  Định kích thước lô và điều độ cho loạt
Chương 9  Điều độ khoảng, hệ thống đặt chỗ trước và lập thời gian biểu
Chương 10  Điều độ nhân lực
Chương 11  Thiết kế hệ thống điều độ
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn