Kỹ thuật hệ thống

Giá:
21,000 đ

Tác giả: Hồ Thanh Phong - Nguyễn Tuấn Anh
Năm xuất bản: 2013
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ hai
ISBN: 978-604-73-1842-1

Số lượng

KỸ THUẬT HỆ THỐNG được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp những kiến thức về phương pháp phát triển và phân tích các hệ thống.

MỤC LỤC

Chương 1 Hệ thống - định nghĩa và khái niệm
Chương 2 Thiết kế ý niệm
Chương 3 Thiết kế sơ khởi
Chương 4 Thiết kế chi tiết
Chương 5 Thử nghiệm và đánh giá hệ thống
Chương 6 Phương án và mô hình trong ra quyết định
Chương 7 Mô hình đánh giá kinh tế
Chương 8 Xác suất thống kê
Chương 9 Lý thuyết xếp hàng
Chương 10 Độ tin cậy trong thiết kế hệ thống 
Chương 11 Khả năng bảo trì trong thiết kế
Chương 12 Quản lý và kỹ thuật hệ thống
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn