Lean six sigma

Giá:
59,000 đ

Tác giả: Nguyễn Như Phong
Năm xuất bản: 2012
ISBN: 978-604-73-1454-6

Số lượng

Lean Six Sigma là một chức năng quan trọng của kỹ sư Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp. Lean Six Sigma được biên soạn cho các đối tượng từ sinh viên, học viên đến nghiên cứu sinh ở ngành Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp.

MỤC LỤC

Chương 1  Hệ thống sản xuất 
Chương 2  Tư duy tinh gọn
Chương 3  Công cụ tinh gọn
Chương 4  Quản lý chuỗi giá trị
Chương 5  Tư duy six sigma
Chương 6  Công cụ six sigma
Chương 7  Biểu đồ kiểm soát
Chương 8  Thiết kế thực nghiệm
Chương 9  Lean six sigma
Phụ lục A  Thống kê trong công nghiệp  
Phụ lục B  Lý thuyết tập mờ
Phụ lục C  Lý thuyết khả năng 
Phụ lục D  Thuật ngữ viết tắt ngành KTHTCN 
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn