Liên hệ

 Ban Giám đốc

Trần Quang  tranquang@hcmut.edu.vn 38647256 - 5410
Đặng Thành Lâm dtlam@hcmut.edu.vn

5312

Lê Hoàng Tuấn lhtuan@hcmut.edu.vn

5414


 Tổ Nghiệp vụ

Ngô Thị Thanh Hương

thanhhuong@hcmut.edu.vn

5411

Nguyễn Thị Diệu Trinh

ntdtrinh@hcmut.edu.vn nt

Phan Thị Hiền

pthien@hcmut.edu.vn

nt

Lê Thị Tuyền

lttuyen@hcmut.edu.vn

nt


  Tổ CNTT & TT

Đặng Thành Lâm dtlam@hcmut.edu.vn

5312

Lê Hoàng Tuấn lhtuan@hcmut.edu.vn

5414

Nguyễn Trung Hiếu nthieu@hcmut.edu.vn

5312


 Tổ phục vụ

Vũ Thị Bích Phượng

vtbphuong@hcmut.edu.vn 5413

Lê Thị Thanh Thúy

lttthuy@hcmut.edu.vn

nt

Nguyễn Thị Tuyết Nhung

nntnhung@hcmut.edu.vn

5412

Phạm Thị Minh Nguyệt ptmnguyet@hcmut.edu.vn 5420


 Dịch vụ tham khảo

Thái Thị Ánh Tuyết ttatuyet@hcmut.edu.vn

5419

Nguyễn Tiến Nam tiennamsg@gmail.com 

nt


 Tổ Giáo trình & Xưởng in

 
Trần Thị Yên Trinh ttytrinh@hcmut.edu.vn 5232
Võ Thị Cẩm Tiên vhcamtien@gmail.com nt
Trương Cẩm Thúy truongcamthuy@hcmut.edu.vn 5231
Đinh Thị Hằng dinhthihang@hcmut.edu.vn 5230
Võ Thị Hồng vothihongbk@gmail.com 5415

 Tổ phát hành
Vũ Thái Hòa vuthaihoa03@gmail.com 3.7251.920-4108
Trần Minh Yến tranminhyen@hcmut.edu.vn
Võ Hoài Thanh hoaithanhvo200683@gmail.com
Đinh Thị Thuý thuy251071@gmail.com


Thư viện Cơ sở 2 (nhà H1-Dĩ An)

Phạm Thị Quỳnh

ptquynh@hcmut.edu.vn

3.7251.920 - 4103

Trần Thị Bích Thuận ttbthuan@hcmut.edu.vn

 4121

Liên hệ

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, Tp.Hồ Chí Minh           Tel: (84.8) 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

© Copyright 2018 Thư viện Đại học Bách khoa Tp.Hồ Chí Minh - All Rights Reserved

Thiết kế website Webso.vn