Loại bỏ ammonium trong nước

Bài báo “Tổng hợp vật liệu hấp phụ từ FELDSPAR để loại bỏ ammonium trong nước”.

Tác giả: Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Hoài Phương Duy, Trần Thị Phương Thúy, Võ Thị Thanh Tiền, Trần Công Khánh.

Trích trong Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ, chuyên san Khoa học Tự nhiên.

Trong nghiên cứu này, vật liệu feldspar được chế tạo để ứng dụng vào xử lý ammonium (+NH4) trong nước thải. Các loại vật liệu trong thí nghiệm bao gồm feldspar tự nhiên, feldspar tiền xử lý bằng HCl 3M và feldspar biến tính bằng NaOH với các nguồn nhôm: Al (bột nhôm), Al(OH)3, AlCl3.6H2O ở các điều kiện không nung, nung ở 500 độ C và nung ở 700 độ C. Các thông số ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ được khảo sát gồm: kích thước vật liệu, thời gian hấp phụ, nồng độ ammo-nium ban đầu và khối lượng vật liệu. Vật liệu kích thước < 0,1 mm cho hiệu quả hấp phụ cao nhất và được sử dụng trong các nghiên cứu tiếp theo nhằm khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hấp phụ +NH4.

Kết quả thu được từ các thí nghiệm cho thấy khả năng hấp phụ của vật liệu biến tính từ feldspar tiền xử lý nung ở 700 độ C với NaOH hoặc với AlCl3 cho hiệu suất xử lý và dung lượng hấp phụ cao nhất ở 31,10% và 21,80 mg/g với nồng độ +NH4 ban đầu là 5ppm. Ảnh SEM cho thấy bề mặt nhẵn và phẳng của Felspar thô, đối với feldspar tiền xử lý và biến tính thì bề mặt vật liệu sạch hơn và cấu trúc nhiều lỗ rỗng hơn dẫn đến diện tích tiếp xúc bề mặt được tăng lên.

Từ đó, khả năng hấp phụ +NH4 của feldspar tiền xử lý và biến tính được gia tăng. Bên cạnh đó, kết quả phân tích diện tích bề mặt vật liệu bằng BET cho thấy diện tích bề mặt là 0,484m2/g, 0,988m2/g và 2,024m2/g tương ứng cho feldspar thô, tiền xử lý và biến tính. Quá trình hấp phụ +NH4 của cả ba dạng vật liệu đều tuân theo mô hình hấp phụ Langmuir với hệ số hồi quy R2 = 0,989 cho thấy +NH4 được hấp phụ đơn lớp trên vật liệu hấp phụ.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] “Tổng hợp vật liệu hấp phụ từ FELDSPAR để loại bỏ ammonium trong nước”.

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/1002/1300 (truy cập ngày 9/1/2021).

Đọc toàn văn:

http://stdjns.scienceandtechnology.com.vn/index.php/stdjns/article/view/1002/1300

Loại bỏ ammonium trong nước

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  9
 • Hôm nay:
  1431
 • Tuần này:
  7339
 • Tuần trước:
  19012
 • Tháng trước:
  24358
 • Tất cả:
  751024

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn