Lý thuyết tín hiệu

Giá:
40,000 đ

Tác giả: Phạm Thị Cư
Năm xuất bản: 2015
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ tư
ISBN: 978-604-73-3819-1

Số lượng

Môn LTTH sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các mô hình toán học và các phương pháp phân tích tín hiệu - Do đó LTTH là môn học cơ sở cho nhiều môn học khác, đặc biệt cho vấn đề xử lý tín hiệu tương tự và tín hiệu số.

MỤC LỤC

Phần I Lý thuyết
Chương 1 Một số khái niệm căn bản
Chương 2 Tín hiệu xác định
Chương 3 Tín hiệu ngẫu nhiên
Chương 4 Tín hiệu điều chế
Phần II Bài tập & đáp số
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn