Màng

“Cảm biến khí NH3 dạng màng mỏng SNO2/WO3 và quy trình chế tạo”

http://www.lib.hcmut.edu.vn/cam-bien-khi-nh3-dang-mang-mong-sno2wo3

“Chế tạo màng composite Chitosan/Cellulose acetate từ phế phẩm vỏ tôm và khả năng ứng dụng màng trong xử lý nước nhiễm mặn bằng phương pháp lọc thẩm thấu ngược RO”

http://www.lib.hcmut.edu.vn/mang-composite-tu-vo-tom-xu-ly-nuoc-nhiem-man

“Ảnh hưởng bề dày đến cấu trúc và tính chất quang điện của màng SnO2 pha tạp N”

http://www.lib.hcmut.edu.vn/mang-sno2-pha-tap-n

“Ứng dụng phương pháp tán xạ tia X góc nhỏ đánh giá ảnh hưởng thăng giáng mật độ điện tử đến các cấu trúc vi mô của màng dẫn proton trong pin nhiên liệu”

http://www.lib.hcmut.edu.vn/mang-dan-proton-trong-pin-nhien-lieu

“Kỹ thuật màng: khái niệm, thiết kế hệ thống và ứng dụng”

http://www.lib.hcmut.edu.vn/ky-thuat-mang

Màng

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.HCM           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn