Mô hình kinh doanh trực tuyến tại FinViet

Luận văn Thạc sĩ “Hoàn thiện mô hình kinh doanh trực tuyến B2B tại Công ty Cổ phần Công nghệ Finviet”.

Tác giả: Nguyễn Sơn Tùng

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

Năm bảo vệ: 2019

- Tổng quan về thương mại điện tử; sàn giao dịch thương mại điện tử B2B; các sàn giao dịch thương mại điện tử thành công trên thế giới như alibaba.com, EC21.com và bài học thành công từ 2 sàn giao dịch trên.

- Xu hướng ứng dụng mô hình thương mại điện tử B2B ở Việt Nam thời gian tới, nâng cao nhận thức về việc ứng dụng thương mại điện tử và các mô hình thương mại điện tử B2B, từng bước áp dụng thương mại điện tử và mô hình thương mại điện tử, lựa chọn các mô hình phù hợp và đưa ra mô hình mẫu.

- Mô hình kinh doanh trực tuyến B2B tại công ty cổ phần Công nghệ FinViet.

- Các giải pháp hoàn thiện mô hình sàn giao dịch B2B tại công ty cổ phần Công nghệ FinViet: tự động hoá các hoạt động, marketing lấy người mua làm trung tâm, trải nghiệm khách hàng phong phú, chuẩn bị nguồn nhân lực và xây dựng đội ngũ chuyên trách và tổ chức tốt việc triển khai ứng dụng thương mại điện tử B2B, xây dựng và hoàn thiện cơ sở vật chất phục vụ cho các hoạt động thương mại điện tử B2B.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE từ phần mềm Mendeley:

[1] N. S. Tùng, “Hoàn thiện mô hình kinh doanh trực tuyến B2B tại Công ty Cổ phần Công nghệ Finviet”, Luận văn Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2019.

Xem chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=31&ID=30276

Mô hình kinh doanh trực tuyến tại FinViet

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn