Mô phỏng hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp cap áp

Giá:
23,000 đ

Tác giả: Phạm Đình Anh Khôi (Chủ biên)
Hồ Đắc Lộc - Đinh Lê Duy Nghĩa
Năm xuất bản: 2017
ISBN: 978-604-73-5120-6

Số lượng

Chúng tôi muốn giới thiệu cách thức tiếp cận chủ đề hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp cao áp dưới góc độ của công việc mô phỏng nhằm mục tiêu giúp các đối tượng sinh viên, học viên và chuyên viên có thể hình dung cách thức và quy trình vận hành của một hệ thống điều khiển tích hợp cho một trạm biến áp cao áp; qua đó, có cái nhìn tổng quát về toàn bộ hệ thống điều khiển và cả trạm biến áp cao áp.

MỤC LỤC

Chương 1  Giới thiệu
Chương 2  Các hệ thống điều khiển trạm biến áp
Chương 3  Các giao thức truyền thông
Chương 4  Tiêu chuẩn IEC 61850 và thiết bị IED
Chương 5  Cấu hình và quy định cho trạm biến áp và hệ thống điều khiển
Chương 6  Mô phỏng hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp cao áp
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn