Nguyên lý thông tin tương tự - số

Giá:
15,000 đ

Tác giả: Vũ Đình Thành
Năm xuất bản: 2006
Lần xuất bản: Tái bản lần thứ nhất

Số lượng

"Nguyên lý thông tin tương tự - số" được biên soạn nhằm mục đích cung cấp các kiến thức cơ sở về tín hiệu - phổ của các phương thức điều chế cổ điển (điều chế tương tự AM, FM, PM hoặc điều chế số ASK, FSK, PSK) và của các phương thức điều chế mới (điều chế và ghép kênh PCM, điều chế QAM, MSK...). 

MỤC LỤC

Chương 1 Tổng quát về hệ thống thông tin
Chương 2 Tín hiệu và phổ
Chương 3 Thông tin tương tự
Chương 4 Xử lý truyền thông  tương tự – số
Chương 5 Thông tin số
Chương 6 Kỹ thuật trải phổ
 

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha
Chia sẻ:

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn