Nhận dạng tiếng nói tiếng Việt

Giải pháp hữu ích về “Phương pháp nhận dạng tiếng nói tiếng Việt sử dụng ràng buộc không gian đặc trưng”.

Số bằng: 2-0001923

Ngày công bố: 25/12/2018

Tác giả: Vũ Hải Quân

Chủ bằng: Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh.

Giải pháp hữu ích đề cập đến phương pháp xây dựng hệ thống nhận dạng tiếng nói tiếng Việt dựa trên ràng buộc không gian đặc trưng bao gồm các bước sau: bước 1: xác định điều kiện tài nguyên huấn luyện; bước 2: xây dựng mô hình ngữ âm ràng buộc không gian đặc trưng; bước 3: tiến hành mở rộng phân hoạch không gian con cho mô hình ngữ âm; bước 4: lựa chọn phương pháp cho bộ trích đặc trưng, mô hình ngôn ngữ và đồ thị nhận dạng; bước 5: cấu thành hệ thống nhận dạng được tiến hành thông thường chỉ khác trong cách tính tích p(xlj).

Đọc toàn văn:

http://noip.gov.vn/NOIP/RESOURCE.NSF/vwResourceList/DAE39B062DD1AC944725835F0011798D/1923.pdf

Theo noip.gov.vn

Nhận dạng tiếng nói tiếng Việt

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn