Nhân lực cho tổng đài điều phối taxi

Luận văn Thạc sĩ “Hoạch định nguồn nhân lực cho một tổng đài điều phối taxi tại thành phố Hồ Chí Minh”.

Tác giả: Trần Thiên Chương

Chuyên ngành: Kỹ thuật Công nghiệp

Năm bảo vệ: 2019

- Quy trình hoạch định và lập kế hoạch nhân sự tổng đài, tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả của công tác hoạch định nhân sự tổng đài, cấu trúc của tổng đài và cách thức vận hạnh.

- Hoạch định yêu cầu nguồn nhân lực, phương pháp ra quyết định đa tiêu chuẩn.

- Giới thiệu công ty dịch vụ taxi, các bộ phận chức năng của tổng đài, phân tích hiện trạng cuộc gọi và nhân sự theo giờ của ngày trong tuần / ngày cuối tuần.

- Phân tích và đánh giá cách phân ca hiện tại, các phương án hoạch định nhân sự tổng đài, các hạn chế từ mô hình tái hoạch định.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE từ phần mềm Mendeley:

[1] T. T. Chương, “Hoạch định nguồn nhân lực cho một tổng đài điều phối taxi tại thành phố Hồ Chí Minh”, Luận văn Thạc sĩ Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2019.

Xem chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=28&ID=29975

Nhân lực cho tổng đài điều phối taxi

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn