Phân đoạn protein từ rong bún nước lợ

Luận văn Thạc sĩ “Xác định tính chất chức năng của phân đoạn protein từ rong bún nước lợ (Enteromorpha sp.)”.

Tác giả: Nguyễn Tấn Anh Nguyên

Chuyên ngành: Công nghệ Thực phẩm.

Năm bảo vệ: 2019.

- Rong bún (Enteromorpha sp.), thu nhận / trích ly protein, xử lý nguyên liệu bằng enzyme để hỗ trợ trích ly protein.

- Tính chất của protein: hoà tan, hấp thu dầu, hấp thu nước, tạo bọt và độ bền bọt, tạo nhũ và độ bền hệ nhũ tương, tạo gel.

- Enzyme cellulase Viscozyme Cassva C, bột protein đậu nành, xác định các nhóm protein trong rong, quá trình trích ly phân đoạn protein tan trong nước.

- Xác định thành phần sinh hoá của rong nguyên liệu, các nhóm protein trong rong; tỷ lệ cơ chất, dung môi, nhiệt độ và thời gian đến hiệu suất trích ly phân đoạn protein tan trong nước, chế phẩm enzyme cellulase hỗ trợ quá trình trích ly protein, điểm đẳng điện của dịch trích protein phân đoạn tan trong nước.

Ghi tài liệu tham khảo theo IEEE:

[1] N. T. A. Nguyên, “Xác định tính chất chức năng của phân đoạn protein từ rong bún nước lợ (Enteromorpha sp.)”, Luận văn Thạc sĩ Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh, 2019.

Xem chi tiết tại:

http://opac.lib.hcmut.edu.vn/search/detail.asp?aID=52&ID=30499

Phân đoạn protein từ rong bún nước lợ

Bình luận của bạn
*
*
*
*
 Captcha

Logo Bottom

Địa chỉ: 268 Lý Thường Kiệt, P.14, Q.10, TP.Hồ Chí Minh           Tel: 38647256 ext. 5419, 5420           Email: thuvien@hcmut.edu.vn

Thiết kế website Webso.vn